CO MYŚLISZ O PROGRAMIE 500+ – PROCES GRUPOWY

Program 500+ jest programem budzącym liczne kontrowersje, wywołuje dyskusje, jak powinna wyglądać polityka prorodzinna państwa. Z jednej strony, to konkretne wsparcie dla wielu rodzin, z drugiej postrzegany jest przez niektórych jako dawanie ryby zamiast wędki, coś co demotywuje i zniechęca do twórczego działania. Jeśli to zagadnienie jest dla Ciebie istotne i chcesz się jemu bliżej przyjrzeć, zapraszam na proces grupowy.

Proces grupowy to rodzaj dynamicznej dyskusji, podczas której przy wsparciu prowadzącego ją facylitatora, pracuje się nad wspólnie wybieraną i istotną dla wszystkich kwestią społeczną. Podany temat smogu jest punktem wyjścia dla wyboru tematów związanych z zanieczyszczeniem środowiska. Szczegółowy wybór zagadnienia oraz to, w którą stronę pójdzie proces, zależy od uczestników.

Ta forma pracy, bardziej niż na znalezienie natychmiastowego rozwiązania problemu, nastawiona jest na podniesienie świadomości na jego temat i wzajemne zrozumienie stanowisk każdej ze stron – wartości które za nimi stoją, emocji które się pojawiają. Pomaga uzyskać szerszą perspektywę, wykraczającą poza jednostkowy sposób postrzegania 

zagadnienia. Mogą wziąć w niej udział wszyscy zainteresowani taką formą pracy. Serdecznie zapraszam.
Procesy grupowe będą organizowane cyklicznie, na różne istotne tematy społeczne. Następny 2.03
 
Miejsce Rzeszowski Inkubator Kultury, ul. Jagiellońska 24,  Rzeszów
 
Termin 16.02, godz. 17.00-18.45
 
WSTĘP WOLNY
 
OBOWIĄZUJĄ ZAPISY, BEZ ZAPISÓW PROCES SIĘ NIE ODBĘDZIE
 Link do formularza zgłoszeniowego: https://goo.gl/forms/DPJ718q5BKkndZE92
szczegóły: 793 433 825
kontakt@psychoterapiarzeszow.plUWAGA! Dla celów szkoleniowych proces grupowy będzie nagrywany na wideo i pokazany superwizorowi, następnie zostanie skasowany

Skomentuj