CZY STOSOWAĆ KARY WOBEC DZIECI – PROCES GRUPOWY

Czy kary i nagrody działają? Czy są skutecznym narzędziem w wychowaniu dzieci czy też są elementem tresury która nie pomaga dziecku zrozumieć problem? Czy inne metody wychowawcze są lepsze? Jeśli jesteś rodzicem lub pracujesz z dziećmi, przyjdź na proces grupowy aby wspólnie podyskutować i starać się głębiej zrozumieć to zagadnienie.
Proces grupowy to rodzaj dynamicznej dyskusji, podczas której przy wsparciu prowadzącego ją facylitatora, pracuje się nad wspólnie wybieraną i istotną dla wszystkich kwestią społeczną lub też istotnym problemem, konfliktem wewnątrz grupy. Podany temat jest punktem wyjścia dla wyboru konkretnego tematu.Szczegółowy wybór zagadnienia oraz to, w którą stronę pójdzie proces, zależy od uczestników.Ta forma pracy, bardziej niż na znalezienie natychmiastowego rozwiązania problemu, nastawiona jest na podniesienie świadomości na jego temat i wzajemne zrozumienie stanowisk każdej ze stron – wartości które za nimi stoją, emocji które się pojawiają. Ma elementy psychodramy – uczestnicy przemieszczają się w pomieszczeniu, próbują wczuwać się głębiej w stanowiska każdej ze stron. Pomaga uzyskać szerszą perspektywę, wykraczającą poza jednostkowy sposób postrzegania zagadnienia.

Miejsce: Pracownia Psychoterapii i Rozwoju Osobistego Przestrzeń Zmiany ul. Piłsudskiego 11 Rzeszów

Termin: 6.11 godz. 16.30 – 18.00

WSTĘP WOLNY – zrzucamy się tylko na koszt sali ok 5 zł

OBOWIĄZUJĄ ZAPISY, BEZ ZAPISÓW PROCES SIĘ NIE ODBĘDZIE. PROSZĘ ZGŁASZAĆ SIĘ PRZEZ MAILA LUB TELEFONICZNIE

szczegóły: 793 433 825
kontakt@psychoterapiarzeszow.pl
www.psychoterapiarzeszow.pl

UWAGA! Dla celów szkoleniowych proces grupowy będzie nagrywany na wideo i pokazany superwizorowi, następnie zostanie skasowany

Skomentuj