ILE WARTO RYZYKOWAĆ POMAGAJĄC INNYM – PROCES GRUPOWY 22.02

Ile możemy poświęcić, by pomóc innym w szczególnie trudnych sytuacjach? Czy zawsze musimy być bohaterami? Czy mamy prawo zadbać o siebie i to co dla mnie ważne? Co robić w tak beznadziejnej sytuacji, kiedy dla ratowania czyjegoś życia ryzykujemy własne? Jeśli interesuje Cię ten temat i chcesz mu się bliżej przyjrzeć, zapraszam na proces grupowy.

Proces grupowy to rodzaj dynamicznej dyskusji, podczas której przy wsparciu prowadzącego ją facylitatora, pracuje się nad wspólnie wybieraną i istotną dla wszystkich kwestią społeczną lub też istotnym problemem, konfliktem wewnątrz grupy. Podany temat jest punktem wyjścia dla wyboru bardziej konkretnego tematu.Szczegółowy wybór zagadnienia oraz to, w którą stronę pójdzie proces, zależy od uczestników.Ta forma pracy, bardziej niż na znalezienie natychmiastowego rozwiązania problemu, nastawiona jest na podniesienie świadomości na jego temat i wzajemne zrozumienie stanowisk każdej ze stron – wartości które za nimi stoją, emocji które się pojawiają. Ma elementy psychodramy – uczestnicy przemieszczają się w pomieszczeniu, próbują wczuwać się głębiej w stanowiska każdej ze stron. Pomaga uzyskać szerszą perspektywę, wykraczającą poza jednostkowy sposób postrzegania zagadnienia.

Miejsce: Pracownia Psychoterapii i Rozwoju Osobistego Przestrzeń Zmiany ul. Piłsudskiego 11 Rzeszów

Termin: 22.02 godz. 17.30-19.00

WSTĘP WOLNY – zrzucamy się tylko na koszt sali ok 6 zł

OBOWIĄZUJĄ ZAPISY, BEZ ZAPISÓW PROCES SIĘ NIE ODBĘDZIE. PROSZĘ ZGŁASZAĆ SIĘ PRZEZ MAILA LUB TELEFONICZNIE

szczegóły: 793 433 825
kontakt@psychoterapiarzeszow.pl
www.psychoterapiarzeszow.pl

UWAGA! Dla celów szkoleniowych proces grupowy będzie nagrywany na wideo i pokazany superwizorowi, następnie zostanie skasowany

Skomentuj