POLSKA SZKOŁA – CZY DZIECI POWINNY SIĘ TYLE UCZYĆ – PROCES GRUPOWY 24.02

Coraz więcej mówi się o tym, że nasz system szkolnictwa nie sprawdza się – dzieci spędzają na nauce i odrabianiu lekcji więcej godzin niż dorośli w pracy – szkoła nie potrafi efektywnie uczyć, dzieci są przeciążone nauką, często uczą się tylko do klasówek i testów a potem nie utrwalają tej wiedzy. Czy tak jest rzeczywiście? co z kolei przemawia za tym, by utrzymywać taki stan rzeczy?
Jeśli interesuje Cię ten temat i chcesz mu się bliżej przyjrzeć, zapraszam na proces grupowy.

Proces grupowy to rodzaj dynamicznej dyskusji, podczas której przy wsparciu prowadzącego ją facylitatora, pracuje się nad wspólnie wybieraną i istotną dla wszystkich kwestią społeczną lub też istotnym problemem, konfliktem wewnątrz grupy. Podany temat jest punktem wyjścia dla wyborubardziej konkretnego tematu.Szczegółowy wybór zagadnienia oraz to, w którą stronę pójdzie proces, zależy od uczestników.Ta forma pracy, bardziej niż na znalezienie natychmiastowego rozwiązania problemu, nastawiona jest na podniesienie świadomości na jego temat i wzajemne zrozumienie stanowisk każdej ze stron – wartości które za nimi stoją, emocji które się pojawiają. Ma elementy psychodramy – uczestnicy przemieszczają się w pomieszczeniu, próbują wczuwać się głębiej w stanowiska każdej ze stron. Pomaga uzyskać szerszą perspektywę, wykraczającą poza jednostkowy sposób postrzegania zagadnienia.

Miejsce: Pracownia Psychoterapii i Rozwoju Osobistego Przestrzeń Zmiany, ul. Piłsudskiego 11 Rzeszów

Termin: 24.02 godz. 13.15-14.45

WSTĘP WOLNY – OBOWIĄZUJĄ ZAPISY, BEZ ZAPISÓW PROCES SIĘ NIE ODBĘDZIE. PROSZĘ ZGŁASZAĆ SIĘ PRZEZ MAILA LUB TELEFONICZNIE

szczegóły: 793 433 825
kontakt@psychoterapiarzeszow.pl
www.psychoterapiarzeszow.pl

UWAGA! Dla celów szkoleniowych proces grupowy będzie nagrywany na wideo i pokazany superwizorowi, następnie zostanie skasowany

Skomentuj