SZKOŁA – UCZY CZY PODCINA SKRZYDŁA – PROCES GRUPOWY 2.03

Jak postrzegamy szkołę, wspominając własne szkolne lata oraz patrząc na doświadczenia szkolne naszych dzieci? Czy ta instytucja jest dla nas autorytetem, zapewniającym edukację, rozwój i lepszy start w życiu, czy też raczej widzimy system szkolnictwa jako system podcinający skrzydła, ograniczający indywidualność dziecka i wtłaczający je w jeden sztywny schemat?Czy możliwa jest szkoła przyjazna dzieciom i naprawdę wspierająca ich rozwój? Jeśli temat ten jest dla Ciebie istotny i chcesz się jemu bliżej przyjrzeć, zapraszam na proces grupowy.

Proces grupowy to rodzaj dynamicznej dyskusji, podczas której przy wsparciu prowadzącego ją facylitatora, pracuje się nad wspólnie wybieraną i istotną dla wszystkich kwestią społeczną. Podany temat jest punktem wyjścia dla wyboru tematów związanych z obszarem edukacji Szczegółowy wybór zagadnienia oraz to, w którą stronę pójdzie proces, zależy od uczestników.
Ta forma pracy, bardziej niż na znalezienie natychmiastowego rozwiązania problemu, nastawiona jest na podniesienie świadomości na jego temat i wzajemne zrozumienie stanowisk każdej ze stron – wartości które za nimi stoją, emocji które się pojawiają. Pomaga uzyskać szerszą perspektywę, wykraczającą poza jednostkowy sposób postrzegania zagadnienia. Mogą wziąć w niej udział wszyscy zainteresowani taką formą pracy. Serdecznie zapraszam.

Miejsce: Rzeszowski Inkubator Kultury, ul. Jagiellońska 24

Termin 2.03, godz. 17.15-18.45

WSTĘP WOLNY

OBOWIĄZUJĄ ZAPISY, BEZ ZAPISÓW PROCES SIĘ NIE ODBĘDZIE

szczegóły: 793 433 825
kontakt@psychoterapiarzeszow.pl

UWAGA! Dla celów szkoleniowych proces grupowy będzie nagrywany na wideo i pokazany superwizorowi, następnie zostanie skasowany

Skomentuj