Zapraszam na procesy grupowe – najbliższy wkrótce, 19.05

Ostatnio świat, Europa, Polska, ale także każda mała społeczność, przeżywają wiele ważnych zmian, toczą się konflikty, pojawiają dylematy i pytania, na które nie mamy odpowiedzi. Te problemy nie są tylko globalne, znajdują odzwierciedlenie we wnętrzu każdego z nas. W jakim stopniu nas dotyczą, jak my możemy coś zmienić? Zapraszam na proces grupowy:

Proces grupowy to rodzaj dynamicznej dyskusji, podczas której przy wsparciu prowadzącego ją facylitatora, pracuje się nad wspólnie wybieraną i istotną dla wszystkich kwestią społeczną. Wybór zagadnienia oraz to, w którą stronę pójdzie proces, zależy od uczestników.
Ta forma pracy, bardziej niż na znalezienie natychmiastowego rozwiązania problemu, nastawiona jest na podniesienie świadomości na jego temat i wzajemne zrozumienie stanowisk każdej ze stron. Pomaga uzyskać szerszą perspektywę, wykraczającą poza jednostkowy sposób postrzegania zagadnienia. Mogą wziąć w niej udział wszyscy zainteresowani taką formą pracy. Serdecznie zapraszam.

Miejsce Szkoła Jogi Aldony Florkiewicz, ul Asnyka 5 Rzeszów

Termin 19.05, godz. 17.30-19.00

WSTĘP WOLNY, tylko składamy się na salę i inne koszta organizacyjne (ok 5 zł, zależy od liczby uczestników)

OBOWIĄZUJĄ ZAPISY, BEZ ZAPISÓW PROCES SIĘ NIE ODBĘDZIE

szczegóły: 793 433 825
kontakt@psychoterapiarzeszow.pl,

UWAGA! Dla celów szkoleniowych proces grupowy będzie nagrywany na wideo i pokazany superwizorowi, następnie zostanie skasowany

Skomentuj