Psychoterapia w Rzeszowie

Psychoterapia indywidualna, terapia par i rodzin, terapia grupowa

Rzeszowscy klienci mojej pracowni mogą skorzystać z psychoterapii indywidualnej i dla par oraz rodzin.

Psychoterapia to metoda pracy z problemami natury emocjonalnej, psychicznej czy psychosomatycznej. Skierowana jest do osób, które cierpią z powodu różnego rodzaju problemów osobistych, przechodzą trudności w związku lub innych relacjach czy w obszarze zawodowym, doświadczają kryzysowych momentów w życiu. To także sposób na lepsze poznawanie siebie, poszerzanie drzemiącego w nas twórczego potencjału, zdobywanie nowych umiejętności. Psychoterapia prowadzona jest przez wykwalifikowanego terapeutę, którego zadaniem jest towarzyszenie i wspieranie klienta w jego procesie przemiany.

Istnieje wiele nurtów w psychoterapii, wychodzących z odmiennych założeń teoretycznych i pracujących wieloma metodami. Psychoterapia prowadzona metodą pracy z procesem dąży przede wszystkim do tego, by klient zyskał większą świadomość siebie, miał dostęp do wielu aspektów własnej osobowości i dzięki temu mógł dokonywać zmian w swoim życiu. Terapeuta ma pomagać klientowi wnosić świadomość do własnego życia, nie narzuca mu jednak swojej interpretacji, nie dyktuje określonej techniki pracy ani konkretnych kroków, jakie ma on poczynić w życiu. Klient może w każdej chwili zdecydować, czy wykonać konkretne ćwiczenie, może też, jeśli poczuje się niekomfortowo, przerwać pracę.
Rzeszowian zapraszam na wstępną konsultację, a następnie terapię indywidualną, terapię dla par lub dla rodzin.

Konsultacja to jedno–dwa spotkania, na których określa się główne obszary, nad którymi chce pracować klient, jego potrzeby i cele. Ustala się też zasady obowiązujące podczas terapii. Może się także okazać, że sama konsultacja będzie wystarczająca.

Sesje terapeutyczne odbywają się najczęściej co tydzień, choć można się umówić i na inną częstotliwość spotkań. W zależności od konkretnej sytuacji klienta i tego, czy chce on skupić się na jednym problemie, czy też pracować szerzej nad różnymi zagadnieniami i podchodzić do terapii jako ścieżki rozwoju osobistego, liczba sesji może wahać się od kilku do kilkudziesięciu, czy nawet więcej.

Terapia grupowa to cykliczne spotkania, dla których istotnym czynnikiem terapeutycznym jest nie tylko relacja terapeutyczna z terapeutą, ale też relacje i interakcje między uczestnikami. Grupa sprzyja budowaniu poczucia wspólnoty w trudnych, bolesnych doświadczeniach, sprawia, że niektóre procesy dzieją się szybciej. Aktualna propozycja grup terapeutycznych znajduje się w zakładce „Warsztaty i inne zajęcia grupowe”.

  • Konsultacja trwa około 55 minut i kosztuje 100 zł.
  • Terapia indywidualna trwa około 55 minut i kosztuje 100 zł.
  • Terapia par lub rodzin trwa około 55 minut i kosztuje 120 zł.

Jeżeli szukasz pomocy psychologicznej dla siebie lub możliwości skorzystania z terapii par w Rzeszowie, zapraszam.